EASi Projekt

OKOK Vaba Aja Keskus suurendab Pärnu atraktiivsust turismisihtkohana nii sise-kui välisturistide hulgas. Pärnumaa loodusest inspireeritud sisekujundus ja kohalikust toiduvalikust lähtuv menüü koos senisest laialdasema atraktsioonide ja teenuste valikuga on selle eesmärgi täitmiseks kasutatavad “tööriistad”.

EAS-i kaasabil soetati bowlingu-, golfi- ja curlingurajad. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Toetuse summa on 197 152 eurot.

EAS-i kaasabil valmis ka keskuse sisekujundusprojekt ja teenust turundatakse lähiriikide turistidele. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Toetuse summa on 20 000 eurot.